چاپ
دسته: جوملا فارسی
بازدید: 3937

برخی از ماژول های پرکاربرد پیش از این بر روی وب سایت شما تنظیم گردیده است. این موارد عبارتند از:

هر یک از این ماژول ها دارای گزینه های بسیاری است که شما می توانید از طریق مدیریت ماژول ها، آن ها رو تجربه کنید.همچنین جوملا شامل ماژول های بسیاری است که می تواند در سایت شما مورد استفاده قرار گیرد. شما می توانید این ماژول را از مرکز رسمی افزونه های جوملا فارسی دریافت کنید.