چاپ
دسته: درب و كركره برقي
بازدید: 4178
دربهاي اتوماتيك تلسكوپي

دربهاي اتوماتيك تلسكوپي SESAMO  براي ورودي هايي كه نياز به عرض بازشوي بيشتري دارند طراحي و ساخته شده است كه ميتواند 3/2 از عرض ورودي  را  بازو بسته نمايد. موتور پر قدرت اين سيستم قادر است وروديهايي با عرض 6 متر كه داراي 4  لنگه 1 متري متحرك ميباشد را باز و بسته نمايد .

•مشخصات فني دربهاي اتوماتيك تلسكوپي