نحوه انتخاب یک درب اتوماتیک

فاکتورهاي زيادي وجود دارند تا به شما کمک کنند که بتوانيد درب اتوماتيک متناسب با درب خود را انتخاب کنيد. در اين بخش ابتدا به يک سري فاکتورها در انتخاب درب بازکن هاي اتوماتيک درب هاي پارکينگي ريلي اشاره مي شود
وزن درب اتوماتيک

اگرچه عرض درب نيز مورد توجه قرارمي گيرد، اما وزن درب ريلي تأثير اصلي را در انتخاب موتور درب بازکن اتوماتيک درب هاي ريلي دارد. فرض را بر اين مي گذاريم که درب ريلي شما مجموعه خوبي از چرخ ها و گايدريل دارد، بنابراين وزن درب ريلي خود را به عنوان اولين نقطه مرجع يادداشت کنيد.
ساختار و شيب درب اتوماتيک

نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار دهيد ساختار و شکل درب است. يک درب با تيرک هاي عمودي 25 ميليمتري با فاصله 150 ميليمتري مابين هر يک از آنها، نسبت به ساختاري که يک تيرک عرضي در سرتاسر عرض آن قرار گرفته است، کمتر در برابر باد به صورت عايق عمل مي کند و در نتيجه به موتور درب بازکن اتوماتيک کمتر فشارمي آورد.
شما بايد به ميزان مقاومت درب دربرابر باد و طوفان نيز توجه کنيد در حاليکه موقعيت مکاني درب، زيربنا و پايه درب و همچنين ابعاد درب را در نظر مي گيريد. به عنوان مثال يک درب با ساختاري شامل تيرک عرضي واقع درمحيطي در معرض باد مثل محيط ساحلي در برابر نيروي باد، عايق تر عمل مي کند و درنتيجه به موتور بيشتر فشار مي آورد درصورتيکه يک درب با ساختاري باز و بدون تيرک عرضي درمحيطي محافظت شده در برابر باد در همان سايز و عرض، کمتر در برابر باد عايق مي باشد.

توجه داشته باشيد که برخلاف درب هاي لنگه اي که عايق بودن در برابر باد براي آنها مي تواند به عنوان يک شاخص در نظر گرفته شود، در مورد درب هاي ريلي اگرچه به آن اندازه حساس و بحراني نيست اما بايد به عنوان يک نکته مهم مورد توجه قرار گيرد.
ته  مهم ديگري که بايد در نظر داشته باشيد شيب درب مي باشد. شيب تأثير بزرگي بر انتخاب موتور مي گذارد.

به عنوان مثال يک درب ريلي با وزن 200 کيلوگرم بر روي زميني که  اختلاف ارتفاع مابين ابتداي ريل درب و انتهاي آن به اندازه  ميليمتر150 مي باشد، وزن مؤثر 1000 کليوگرم دارد تا آنجا که به موتور مربوط است. بنابراين مشخص کنيد که درب شما از نظر مقاوت در برابر باد و شيب در چه سطحي است: low, medium, high
تعداد تردد درب اتوماتيک ( تعدادعمليات روزانه )

به طور کلي ميزان تردد 50 بار در روز به عنوان تردد پايين در نظر گرفته مي شود با فرض بر اينکه 50 تردد به طور متوسط مثلاً در طي مدت زمان 8 ساعت گسترده شده باشد. چنانچه درب 25 مرتبه در طي نيم ساعت در صبح عمل کند و 25 مرتبه عملکرد  ديگر را درمدت نيم ساعت درغروب اجرا کند، بنابراين اين حالت به عنوان تردد متوسط رو به بالا در نظر گرفته مي شود.

بعضي از درب بازکن هاي اتوماتيک نيز طوري ساخته شده اند که در طول روز براي تردد هاي بسيار بالا عمل کنند در عين حال افرادي هم مي خواهند از اپراتورهايي استفاده کنند که کاربرد کمي در طول شبانه روز دارند.

در نتيجه نکته مهمي که بايد يادداشت کنيد ميزان ترددي است که در طول شبانه روز پيش بيني مي کنيد: low, medium, high

ولتاژ پايين در مقابل ولتاژ بالا درب اتوماتيک

مي توانيد انتظار داشته باشيد که مبلغ بيشتري براي موتورولتاژ پايين (12 يا 24 ولت)  نسبت به يک موتور مشابه با ولتاژ بالا (220 ولت) بپردازيد. يک موتور ولتاژ پايين مي تواند ميزان ترددهاي بالاتري را نسبت به موتور ولتاژ بالا تحمل کند.

همچنين موتور ولتاژ پايين مي تواند با باتري بک آپ مجهز گردد که اين قضيه براي موتورهاي ولتاژ بالا بسيار مشکل تر است.قيمت درب اتوماتيک

اينکه به شما بگويم مي توانيد از طريق قيمت به سمت سيستم بهتر و مناسب تر راهنمايي مي شويد، هميشه صادق نيست. بعضي درب بازکن هاي اتوماتيک با قيمت هاي پايين تر گاهي مي توانند بسته به شرايط مورد نظر عملکرد بسيار بهتري داشته باشند و نيز سبب صرفه جويي در هزينه هاي شما گردند.

اگرچه منصفانه است که بگوييم معمولاً قيمت حاکي از کيفيت ساخت بهترموتورمي باشد