راهنمای نصب حافظه آيفون تصويري
ايفون تصويري

این حافظه جانبی به صورت کشوئی در کنار مانیتور قرار میگیرد و با یک کانکتور 7تائی به آن متصل میشود.
این دستگاه به ازای هر بار زنگ زدن و یا به صورت دستی یك تصویر از دم درب را ثبت نموده و بعداز ثبت 32 تصویر ، تصویر اول را حذف و تصویر 33 را جایگزین می نماید.
با استفاده از دکمه TIME و به کمک دکمه REVIEW، تاریخ و ساعت دستگاه، که روی تصاویر ذخیره شده ثبت میشود، تنظیم میگردد.

با هربار زدن دکمه RECORD عکسی از تصویر دم درب در حافظه دستگاه ذخیره میگردد. اگر با دکمه AWAY دستگاه را روشن کنید، عمل عکسبرداری با هربار زده شدن زنگ، به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد.


آيفون تصويري