مدار فرستنده و گیرنده 4 کاناله
این ریموت قابلیت کنترل چهار خروجی را داراست و آدرس دهی آن به صورت نرم افزاري صورت می پذیرد تکنولوژي Code Learning
و براي کنترل وسایلی نظیر : درب بازکن-روشنایی-سیستم حفاظتی و... به کار می رود.
خصوصیات:
قابلیت Set کردن 33 ریموت کنترل.
Set کردن ریموت به صورت نرم افزاري.
تنظیم کانالهاي خروجی به صورت لحظه اي و فلیپ فلاپ به صورت نرم افزاري.
عدم حذف ریموت ها در صورت قطع تغذیه.
تشریح فرستنده (ریموت کنترل):
در این مدار از ریموت کنترل موجود در بازار استفاده می شود که باید داراي خصوصیات زیر باشد:
IC فرستنده 1527 EV
فرکانس کریر 433MHz Carrier
مقاومت اسیلاتور 430KΩ

فرستنده و گیرنده 4 کاناله
ریموت کنترل

EV1527

این IC قابلیت کنترل چهار کلید و ارسال 20 بیت آدرس را دارد که می توان 1048576 ریموت با آدرس هاي متفاوت ساخت.

کدي که این IC ارسال می کند از یک   Preamble ( کد آغازکننده) 20 بیت آدرس و چهار بیت دیتا تشکیل می شود که هر IC آدرس متفاوتی دارد و چهار بیت دیتا براي تشخیص کلیدي که فشرده شده استفاده می شود.


مقاومتی که به پایه یک و دو IC متصل می شود به منظور اسیلاتور داخلی IC استفاده می شود که به صورت جدول زیر است:تشریح مدار گیرنده
میکرو کنترلر منتظر می ماند تا کد Preamble را از ماژول گیرنده دریافت کند؛ سپس 20 آدرس و چهار دیتا را دریافت کرده ودر یک آرایه ذخیره می کند بعد میکروکنترلر آدرس موجود در آرایه را با آدرسهاي موجود در حافظه EEPROM مقایسه می کند (آدرس ریموت هایی که قبلا set شده است ) در صورتی که با یکی از آدرس ها برابر بود با توجه به چهار بیت دیتا یکی از خروجی ها (رله) را فعال می کند

تشریح قطعات مدار گیرنده:


ATtiny2313
نقش پردازش وکنترل مدار را به عهده دارد


ULN2003
به علت اینکه نمی توان رله را مستقیم به خروجی میکروکنترلر متصل کرد باید از یک بافر استفاده کرد که
به عهده  ULN2003 است

RF
به منظور دریافت اطلاعات از طرف ریموت کنترل از این ماژول استفاده می شود، این ماژول در بازار در دو فرکانس 315 MHz و 433 MHz وجود دارد که باید با فرکانس کریر فرستنده یکی باشد در این مدار از نوع
MHz433 باید استفاده شود.
رله
L5
جهت set کردن ریموت کنترل استفاده می شود

L1-L4
نشان دهنده وضعیت کانالهاي خروجی.

راه اندازي مدار

براي تغذیه مدار می توان از یک ترانس 12 ولت استفاده کرد که ثانویه ترانس به کانکتور P1 متصل می شود
بعد از اینکه تغذیه مدار وصل شد L5 بر روي برد به مدت یک ثانیه روشن و سپس خاموش می شود که
نشان از صحت مدار است.

نحوه SET کردن ریموت کنترل:

دکمه S1 بر روي مدار را فشار داده و رها کنید L5 بر روي مدار روشن می شود سپس یکی از دکمه هاي ریموت کنترل فشار دهید L5 به صورت چشمکزن دو بار روشن و خاموش می شود؛که بیانگر SET شدن ریموت کنترل است. در صورتی که بیش از 10 ثانیه در SET کردن مکث کنید L5 خاموش شده و از برنامه خارج می شود.

با فشار دادن دکمه از ریموت کنترل، کانال مربوطه روشن شده و تا لحظه اي که دکمه فشرده است کانال
مربوطه روشن می ماند و با رها کردن کانال مربوطه خاموش می شود -- حالت لحظه ای

این مدار قابلیت ذخیره 33 ریموت کنترل را دارد در صورتی که تعداد ذخیره به 33 برسد هنگام ذخیره ریموت جدید L5 روشن شده و بعد از مدت زمان کوتاهی خاموش می شود که براي SET کردن ریموت جدید، باید حافظه میکروکنترلر پاك کرد


نحوه پاك کردن حافظه
دکمه S1 را فشارداده و نگه دارید تا L5 روشن شود و بعد از دو ثانیه خاموش می شود، تمام حافظه میکرو کنترلر پاك شده ومی توان 33 ریموت جدید SET کرد

تنظیم کانال خروجی:


خروجی این مدار به دو صورت لحظه اي و فلیپ فلاپ قابل تنظیم است؛ براي این منظور دکمه S1 را به
مدت تقریبا 4 ثانیه فشار داده و رها کنید L5 به صورت چشمکزن دو بار روشن و خاموش می شود، سپس
دکمه بر روي ریموت که می خواهیم تغییر وضیت دهد، فشرده و رها می کنیم کانال مربوطه تغییر
وضعیت می دهد؛ اگر لحظه اي باشد به فلیپ فلاپ و اگر فلیپ فلاپ باشد به لحظه اي تغییر وضعیت می دهد


موارد زیر رعایت شود
در پایه های ماژول گیرنده دقت کنید که صحیح باشه چون در بازار ماژول های متفاوت هستش تو pcb دو پایه وسط دیتاست و پایه مثبت ومنفی با مثبت ومنفی خازن c8 یکیه.
فرکانس ریموت و ماژول گیرنده باید یکی باشد یا هردو ۴۳۳mhz یا هردو ۳۱۵mhz.
مقاومت اسیلاتور باید ۴۳۰k باشه.
تو پروگرم کردن دقت کنید که فایل هگز eeprom روی ic پروگرم کنید و فیوز بیت طبق فایل درون پوشه باشه(fusebit.txt)
کریستال مدار حتما باید ۸mhz باشه.
دانلود فایل HEX و موارد لازم برای درست کردن برد