انتقال تصویر چیست؟

انتقال تصویر یعنی شما بتوانید از هر کجای دنیا توسط اینترنت محل کار  یا منزل خود را مشاهده کنید توسط دوربین های مدار بسته