در اتوماتیک کشویی مدل EL301


توضيح فارسي:

مناسب برای ورودیهای داخلی و خارجی با حجم ترافیک سنگین عبور و مرور.

مناسب برای راه اندازی شیشههای فریم دار و بدون فریم چارچوبهای چوبی و دربهای سنگین در اندازههای بزرگ و متوسط.

قابل دسترس به شکل استاندارد همراه با قفل مکانیکی.

قابل دسترس با سیستم الکتریکی UPS یا با نام استاندارد قبلی (EX-MULTISHOT) که در زمان قطع برق به صورت استاندارد با کاربری یک طرفه (Single Opratin) عمل میکند.

-----------------------------------------------

راهنمای استفاده از درب ها :

1. به اندازه کافی بزرگ و صیقلی بودن در ها برای مشخص و نمایان بودن آن ها

2. در صورتی که شیشه ها بسیار بزرگ هستند حتما با علایم مناسب مشخص شوند

3. شیشه درها 500 تا 1500 میلی متر بالای سطح کف نصب گردند.

4. علایم کاملا مشخص و در دو ارتفاع متفاوت نصب شوند.

5. محل نصب کاملا مسطح بوده و برای جلوگیری از گیر کردن دست و پا با فاصله از سطح زمین نصب گردند.

6. آستانه و چهارچوب تراز کف باشند.

 

در اتوماتیک کشویی