درب اتوماتیک لولایی ( برای ورودی با عرضهای کم ) مدل Space Saver DORMA RST

توضيح فارسي:

امکان دستیابی به محل با کاربردهای گوناگون با حفظ ظاهری مناسب


درهای کشویی DORMA به گونهای طراحی شده اند که تواناییهای بسیار برای برآورده کردن نیازهای گوناگون را دارا هستند.

با داشتن طیف گسترده ای از مدلهای مختلف با سیستمهای مخصوص و پروفیل درهای کشویی DORMA ایدهآل ترین ورودی مدرن برای هر ساختمان هستند، مهم نیست کدامیک از این درها را انتخاب میکنید،

میکروپروسسور موجود در این درها ضمانت میکنند که مصرف کننده عالیترین امنیت و سهولت مصرف را بدست آورد.

بیصدا و قابل اعتماد با عملکردهای گوناگون، این سیتم ها قادرند که بالاترین استاندارد امنیت را در اختیار شما قرار دهند.

سیستمهای کشویی DORMA با تکنولوژی برتری که دارند میتوانند حتی سختترین استانداردها برای درهای خروج اضطراری را پاسخگو باشند.

با انتخاب های گوناگون هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر شکل ظاهری سیستمهای کشویی ما میتوانند حداکثر تا 4 پانل را برای ورودیهای از 700 تا 400 mm پوشش دهند.

بدین ترتیب درهای کشویی DORMA توانستهاند پاسخگوی طیف وسیعی از مصرف کنندگان در مورد طراحی، زیبایی، سهولت در بکارگیری، قابل اطمینان بودن، امنیت، برآورده کردن حداکثر فضا مدخل ورودی بوده اند.

نجات دهندگان فضا DORMA RST اسم درستی دارند. آنها طوری طراحی میشوند که درب حرکت گردان و کشویی در کوچکترین فضاها را دارد.

در نتیجه عرض راهرو نجات دهنده فضا کمتر از کل عرض ساختاری درب نیست. با توجه به دربهای اتوماتیک DORMA نجات دهندگان فضای RST سریع، آرام، ایمن و کاربر پسند هستند.

کنترلگر ریزپردازنده، بسیاری از نیازهای عملیاتی را برآورده میکند و حداکثر اطمینان خاطر را با توجه به آرایش کامل وسایل کنترل کننده و حفاظها همراه با حداکثر ایمنی فراهم میکند.


DORMA RST بدلیل نوع طراحی، در خروجی اضطراری و راهروهای فرار بدون اقدامات لازم استفاده میشوند. ( البته فقط برای عرض عبور بیش از 900)

درب اتوماتیک