آموزش دوربينهاي مداربسته

دوربين هاي مداربسته ميتوانند به صورت آنالوگ و ديجيتال نصب شوند
دوربين هاي قديمي كه ميتوانيم به صورت مستقيم هم به تلويزيون وصل كرد آنالوگ هستند
و دوربين هايي كه كابل شبكه به آن ها وصل ميشود ديجيتال گفته ميشود ( ايپي كمرا )

اطلاعات تكميلي در لينك زير
http://iramozesh.com/security-camera4.html