نرم افزار محاسباتي دوربين مداربسته كارش چيست؟

نرم افزار محاسباتي كارش مشخص كردن نوع دوربين براي فضاي شما است
و اينكه ميتوانيد يك دمو براي مشتري خود توسط بعضي نرم افزارها تهيه كنيد تا قبل از نصب دوربين مداربسته متوجه شود شما چه كارهايي قرار است براي محيط كارش انجام دهيد